Suomen Ilmailubibliografiayhdistys ry

Association for Finnish Aviation Bibliography rf

BIBLIOGRAFIA

Suomalainen Ilmailubibliografia käsittää

- Suomessa painetut ja kustannetut ilmailukirjat, -lehdet ja pienpainatteet

- suomalaista alkuperää olevat ulkomaiset julkaisut

- ulkomailla tuotetut ja painetut Suomea koskevat julkaisut

- edellisiin ryhmiin kuuluvat suomalaista ilmailua koskevat merkittävät lähteet

Bibliografia on tallennettu SQL-tietokantaan, jota projektiryhmä editoi ja täydentää verkossa.

Yhdistyksen jäsenille myönnetään lukuoikeus kannan sisältöön.

Bibliografia tullaan tulevaisuudesa mahdollisesti julkaisemaan myös painetussa muodossa.
©2016 | SIB